Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.


Stypendia 2017/2018 przyznane

Znamy już nazwiska 16 stypendystów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą otrzymywać stypendia w rozpoczętym roku szkolnym. Stypendium wynosi 150 zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy. Gratulujemy.

Wnioski, które wpłynęły w lipcu do "Przystani", przeanalizowała w dniu 1 września specjalna Komisja Kwalifikacyjna, w składzie której znaleźli się m.in. pedagodzy ze szkół ponadgimnazjalnych. Decyzję Komisji zaakceptował Zarząd Stowarzyszenia "Przystań" w dniu dzisiejszym, zatem publikujemy listę stypendystów.

"Przystań" wyda zatem kolejne 24 tys. zł na stypendia, co w skali kilkunastu lat prowadzenia dwóch funduszy stypendialnych oznacza, że łączna kwota przeznaczona na stypendia wzrasta do 824 tys. zł!

Możemy przyznać tegoroczne stypendia dzięki wsparciu Powiatu Iławskiego, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Agora. Dziękujemy w imieniu stypendystów.

W najbliższym czasie przekażemy informację na temat podpisania umów stypendialnych.

Poniżej przedstawiamy w kolejności alfabetycznej listę osób, które otrzymają stypendium.

 1. Adamek Marlena – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939,
 2. Bludau Aleksndra – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939,
 3. Cyglicka Sandra Ines – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
 4. Falińska Karolina – Zespół Szkół w Lubawie,
 5. Junker Małgorzata – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939
 6. Koczkodon Katarzyna - Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
 7. Kułakowska Karolina –Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939,
 8. Kwiatkowska Monika – Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja,
 9. Pasik Agnieszka Sandra – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
 10. Susmarska Weronika Justyna – Zespół Szkół w Lubawie,
 11. Tuszyński Damian – Zespół Szkół w Lubawie,
 12. Wandzlewicz Natalia – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
 13. Warpas Weronika – Zespół Szkół w Lubawie,
 14. Wiśniewska Natalia – Zespół Szkół w Lubawie,
 15. Zielińska Ksenia – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939,
 16. Żuralska Marianna – Zespół Szkół w Lubawie.